Konsertforedrag med Ida Rønshaugen

Ida Rønshaugen har utviklet et konsertforedrag som skal dempe nervøsitet, øke prestasjonsevne og senke stressnivå. Med utgangspunkt i kunnskap fra en mastergrad om mental trening ved Norges Musikkhøgskole og over tjue års erfaring fra scenen har Ida samlet noen av de beste øvelsene for å kunne overvinne frykten for å snakke eller fremføre noe fremfor en større gruppe mennesker. Dette konsertforedraget passer for mennesker som skal ha møteinnlegg, holde foredrag på konferanser eller vil senke stressnivået på jobben og generelt i livet.

Ida Rønshaugen har mulighet til å gjøre dette konsertforedraget i hele Norge.